Solpanelinstallation

Installationen av solpanelen är dokumenterad, här