Placering av rodkick under vintern

Manualen till rodkicken klargör att man måste förvara den ände som normalt är fäst i bommen högre än den andra änden. Detta för att inte gasen skall läcka ur gasfjädern med följd att fjädern förlorar sin dämpning.

Ett enkelt tips är att fästa den längs mantåget vid upptagning för förvaring under vintern.
image