Isolationstransformator

Att gäckas av krypströmmar från varierande landströmsanläggningar har alltid känts oroande. Därför har jag alltid tidigare kopplat ur varmvattenberedareoch elpatron varje gång man lämnar båten. Samt att landströmen inte kopplats till båten, utan kopplas direkt till luftavfuktaren.

 

Att använda en traditionell trafo som väger > 20 kg känns inte lockande då det blir både tungt och svårt att installera. Mastervolt har en högfrekvens trafo som väger < 6 kg som tyvärr är i dyraste laget, men jag beslutate ändå för att gå på denna.

Då var frågan var man skall installera den, och jag beslutade för att installera den i utrymmet mellan skottet i akterkabinen och akterspegeln, på barbords sida. Delvis för att inte få ljudet i tex. salongen, samt att jag vill helst inte ha högspänning, högfrekvent utrustning i någon av kabinerna där man sover. Samtidigt blev kabelinstallationen enkel då säkringarna från landströmsintaget sitter i stuven.

Säkringar efter landströmsintag

Säkringar efter landströmsintag


Isolationstrafo

Isolationstrafo

 

Utgången från säkringarna kopplades till eluttaget som syns till vänster om trafon. I denna monterades en Vattenfall-smartplugg som ger möjlighet till övervakning och styrning. Utgången från trafon går sedan vidare till elcentral med säkringar och jorfelsbrytare. När man installerar denna trafo i Sverige så skall skyddsjord och Nolla sammankopplas på sekundärsidan (utgången).