Kompressorstyrning

Kretskortet jag har byggt, har jag byggt i en variant där jag kan styra hastigheten på kompressorn och dessutom kunna styra fläkten i kylboxen.

Kretskort

Kretskort

 

Reglering

Norma körning

Norma körning

 

Vid normal reglering kommer kompressorns hastighet minska ju nibdre skillnaden blir mellan inställt värde och faktiskt värde. Detta innebär t.ex. att på sommaren på natten så kommer kompressorn att köra på lägsta fart så länge kylkapacititeten räcker.

 

Extra nedkylning vid motorgång

Extra nedkylning vid motorgång

 

Vid motorgång, eller laddning med solpanel eller landström, så kommer kylen kylas ner 2 grader extra. Detta medför att uppvärmningen kommer dröja och därmed återstarten av kompressorn

Styrprincip

PWM Signal för styrning av kompressor

PWM Signal för styrning av kompressor

 

Principen för att styra hastigheten på kompressorn är att man skapar en PWM signal där man med olika pulsbredder kan styra hastigheten. Detta innebär att man linjärt kan styra hastigheten från 2000-3800 rpm.