Ventilationsuttag för kompressor

Då man frän fabrik har valt att montera kompressorn, så att fläkten blåser den varma luften in under kylboxen. Förra säsongen vände jag denna så att den blåser luften ut i salongen istället. Jag har dock varit osäker på hur jag skall skapa ventilationsuttag i luckan. Jag hade många alternativ som rostfritt galler, ny lucka eller fräsa ut i befintlig lucka.

Efter diskussion med Tobias på Meadiva, så rådde han att gå på att fräsa ur befintlig lucka.

För att få en symmetrisk form så skapade jag en mall, som man lägger an mot den kant som är i överkant på luckan, samtidigt ligger vänsterkanten kan-i-kant med luckan. Därmed är det lätt att få samma form. För varje hål som jag fräst, så kapar jag av en bit på mallen som motsvarar avstånden mellan hålen.

Luckan som skall fräsas

Luckan som skall fräsas


Sätter tejp för att förhindra flisbildning i fanéren

Sätter tejp för att förhindra flisbildning i fanéren


Mallen på plats

Mallen på plats


Kapar mallen mellan varje hål

Kapar mallen mellan varje hål


Det blev arbete i det fria, då garaget inte är redo som snickarverkstad

Det blev arbete i det fria, då garaget inte är redo som snickarverkstad

 

Slutresultat, med nät limmat på baksdan

Slutresultat, med nät limmat på baksdan