Dold kabeldragning i båge vid piedestaler

Jag har tidigare låtit latmasken ta beslutet om hur jag skall dra kablaget till de två hållarna/laddarna vid styrpiedestalerna. Det har ju funkat, men ser ju inte så roligt ut och har även suttit lite i vägen då man ofta använder bågen just som grabbräcken.

Demontering

 • Demonteringen är ganska enkel där man börjar med att lossa skruvarna i infästningen på ena sidan. Därmed släpper anspänningen på muttrarna på andra sidan.
 • Lossa därefter de båda muttrarna, som man kommer åt via inspektionsluckan. Tänk på att få med de båda brickorna till varje mutter.

Borra

 • Sätt en markering med körnare, för att inte borret skall vandra iväg.
 • Borra med ett 5mm borr
 • Borra därefter med ett 10mm borr.
 • Grada av kanterna, både in och utvändigt
 • Töm ut de spån som kommit in i det rostfria röret.

Dra kabel

 • Sätt en gummigenomföring på kabeln, nära den ände som skall vara i toppen. Om du inte monterat någon kontakt så kan du trä på genomföringen efter du dragit kabeln. Biltema gummigenomföring
 • Trä kabeln uppifrån och när den når ”foten” så kan man behöva hjälpa den ut med en skruvmejsel
 • Justera längden på kabeln i toppen.
 • Trä in genomföringen i hålet i toppen
 • Trä på en gummigenomföring i fotändan och trä in den i hålet

Borra i piedestal

 • Eftersom jag inte körnade hålet i fotändan, så hamnade lite utanför mitten.
 • Jag satte en bred bit tape på foten, innan jag dragit kabeln, och skar ut och markerade var hålet var. Denna tape bit använde jag sedan som mall för var jag skulle borra hålet i piedestalen.
 • Eftersom gummigenomföringen är bredare än det 10mm hål vi borrat så behöver vi borra ett större hål i piedestalen.
 • Jag använder ett koniskt borr där man stegvis kan välja vilken diameter man vill ha, Biltema borr

Återmontering

 • Trä kabel genom hålet i piedestalen
 • Sätt bågen på plats genom att dra i sär med handkraft samtidigt som man trär den på plats
 • Jag valde att montera den skruvade foten först, genom att täta med sikaflex och sedan skruva fast den.
 • Återmontera sedan brickor och muttrar på andra sidan.

Fästa kablar i piedestalen

 • Man får under inga omständigheter ha kablar eller andra delar som kan hamna i styrmekanismen och orsaka låsring. Det är därför mycket viktigt att kablarna fästs upp ordentligt inuti piedestalen. Det finns flera träklossar fastplastade som man kan sätta ankare för buntband i.
Hål vid toppen, inte gradat av ännu

Hål vid toppen, inte gradat av ännu

Hål i foten, där jag inte körnade :-)

Hål i foten, där jag inte körnade 🙂

Gummigenomföring

Gummigenomföring

Kabeln vid foten med genomföring

Kabeln vid foten med genomföring

Hål i piedestalen

Hål i piedestalen

Slutresultat

Slutresultat