FridgeController 2.0

Som ni kanske redan förstått så är jag en person med många idéer, vissa kommer kanske aldrig lämna idéstadiet.

Då var det dags för en ny generation, man måste ju ha något att fundera på under vintern.

De huvudsakliga skälen till att fundera på en förbättring är:

 • Bökigt att skapa en anpassad låda
 • Optimera bort kablage och kontakter då de de både kräver mycket jobb, samt är en felkälla
 • Möjliggör installation utan termostatvred

Så tillbaka till ritbordet och fundera på hur man skall lösa detta. Grunden i den nya konstruktionen är att den skall monteras direkt på kompressorn. Tanken är att lacka kortet med plast- eller silikonlack, så att det i princip blir samma skydd som en låda mot fukt, vatten och beröring.

Drawing1

Monteringsprincip

Konstruktionen av kortet bygger därmed på att det är flatstiftkontakter direkt på kortet. Därmed blir installationen mycket enklare, där man mer eller mindre flyttar kontakter från kompressorn till kortet och sedan monterar kortet på kompressorn.

DSC_0111

2.0 till vänster

DSC_0109

2.0 till vänster

Övriga förbättringar

Då jag byggde om denna passade jag på att göra ett par andra förbättringar som:

 • Lysdiod på styrkortet, så att man kan se dess status även om man inte har ett termostatvred
 • Tryckknapp på kortet för att förenkla när man vill ”gifta” denna enhet med en centralenhet (SeaSmart hub)
 • Temperaturgivare på kortet, så att man även kan mäta temperaturen vid kompressorn, för bättre reglering och felkontroll
 • Matingen tas från den stabiliserade ocg strömbegränsade matningen som finns på kompressorn, därmed behövs ingen säkring.

Nästa steg

Både generation 1 och 2 har möjlighet att kommunicera via ett entrådsprotokoll. Tanken med detta har hela tiden varit att kunna styra och monitorera enheter trådlöst och på distans. Så i FridgeControll fallet så innebär det att man inte behöver något termostatvred längre utan att man  via mobil, dator eller hemsida anger vilken temperatur man önskar.

 

Drawing2

Trådlös åtkomst

Detta öppnar upp för nya funktioner som:

 • Proletarisering efter egna önskemål, vilka spänningsnivåer som man önskar funktion efter
 • Nedladdning av ny programvara, om jag nu rent hypotetiskt skulle kunna göra fel 🙂
 • Boost funktion, beordra kylen att kyla ner sig X grader i Y timmar. Bra när man går för att handla i gästhamnen och skall fylla frysen med ”varma” varor.
 • Kylen kan få reda på tid och kan därmed agera i natt, resp. dagmod, där den går tystare på natten
 • Man kan diagnostisera kylen och visa dess verkningsgrad

 

SeaSmart hub

Denna ligger någonstans mellan idér, skisser på datorn och lite prototypkort på skrivbordet. Detta är ett ”nav” i systemet som skall ha en mycket strömsnål WiFi modul med möjlighet att kommunicera med det entrådsprotokoll som FridgeControl:ern har. Tankarna med denna är att dessutom ha möjlighet till att:

 • Kommunicera med flera ”entrådsbussar”, om man tex. vill ha en som är aktiv när man är i båten och en annan som alltid kan vara aktiv.
 • Agera WiFi till NMEA 0183 gateway, dessa säljs som egna gateways idag, men nu kan jag kombinera båda i en. Tanken är att kunna ha 2 st, tex. en till GPS/Plotter och en till AIS
 • Ha ett minneskort som möjliggör lagring av statistik, mätdata, eller varför inte möjlighet till en ”loggbok” som kan lagra positioner, tider, hastigheter, vinddata, väder etc.
 • Aktivering/deaktivering av router. En utgång som gör det möjligt att tex. periodisk ( en gång i halvtimmen) aktivera en 3G/4/G router för att kommunicera med omvärlden när man inte är i båten.

 

Enheter som kan anslutas

Det finns många idéer på vilka typer av enhet som kan anslutas till dessa entrådsbussar. Men den första tänkta är en batterimonitor som monteras på negativa polen på batteribanken. Detta skulle ge möjligheter till:

 • Få en mycket bättre batterimonitor än vad som finns för båtar idag, direkt i mobilen
 • Få ett ”riktigt” användargränssnitt som man kan kolla på i mobil, tablet eller dator.
 • Temperaturövervakning av batterier, det är inte helt ovanligt med överhettade batterier idag och tom. brand.
 • Fjärrövervakning av batterier
 • Mail eller SMS notifiering

För FridgeControls räkning så kan man effektivisera ytterligare då man har exakt kontroll på batteristatus och hälsa, samt aktuella strömmar. Ett blybatteri sägs ha en verkningsgrad på i bästa fall 85%. Så om man kan optimera så att kompressorn kör när man verkligen har tillförsel av energi till batteri via tex. solpanel, vindgenerator, generator eller landström så sparar man ytterligare energi.