Projekt

Denna sida och dess underkategorier skall visa de förändringar/förbättringar som skall göras och som gjorts för WhiteStar.

Segel & Manövrering

El & Elektronik

Utvändig komfort, skrov & däck

Invändig komfort

Tips & Tricks

 Säkerhet

  • Resque sling
  • Hamsalina
  • Säkerhetslina
  • Nödstege
  • Bombroms