Fläktstyrning

I ett vattenburet värmesystem med fläktkonvektorer så är fläkthastigheten det som styr vilket energiuttag man har/får ur varje konvektor. Visst man har en viss värmeuttag i den strålningsvärme som radiatorn i sig ger, men det är ganska försumbart.

 

HeaterControlSystem

 

 

Fläktstyrningen består av en liten styrenhet som monteras nära fläkten delvis för att förhindra störningar och effektförluster.

Egenskaperna som jag prioriterat är:

  • Strömsnål: När inte fläkten går men då enheten monitorerar temperaturer och inställd temperatur drar den ca: 0.5 mA.
  • Tyst: När enheten ligger och reglerar temperaturen runt inställt värde är fläktarna i princip ljudlösa.
  • Effektiv vid uppvärmning: Den kommer baserat på vattentemperatur och temperaturen i utrymmet den reglerar ta ut maximal effekt ur radiatorn.
  • Skall fungera ”stand alone”: Då jag ännu inte gjort klart centralenheten så skall dessa fkäktregulatorer fungera för sig själv.
  • Enkel att installera: Jag tror jag hittat en bra balans i att enkelt ha en styrenhet per fläkt, samt att ha en slinga med matning till alla enheter.

 

Reglerprincip

Reglerprincipen är ganska enkel, där det är två parametrar jag styr på vattentemperatur och skillnad mellan önskad temperatur och faktisk temperatur. Dessa kommer då jobba ihop så låt säga ätt man skall värma upp en kall båt från 10 grader till 21. Då kommer systemet vilja köra full fläkt men detta kommer begränsas av den vattentemeratur man har. Detta innebär att om man tar ut för mycket effekt ur konvektorerna och temperaturen sjunker under 60 grader så kommer fläkthastigheten begränsas. Detta innebär även att om man kör på en mindre värmekälla, ex. elpatron på 1500W, så kommer fläkthastigheten begränsas så att man inte ”kyler ut” systemet.

Regler princip

Regler princip

 

Styrenhet

Styrenheten består av två ingångar:

  • En termostatanslutning
  • En för tempgivare för vattentemperatur

 

FanController Inputs

FanController Inputs


FanController Outputs

FanController Outputs


FanController Power

FanController Power

 

 

Termostat

Termostaten skall vara liten och enkel att installera. Jag har länge letat efter en liten och ventilerad låda som man kan ha för sensor och vred. Men det blev att göra själv. Jag har ännu inte gjort klart skalor och ev. text på dessa ännu, kommer snart.

 

Termostat

Termostat

 

Allt sammankopplat

Här ser ni styrenhet, temostat och fläktkonvektor sammankopplad. Sensorn längst till vänster är den rostfria sensor som skall sättas mot en koppling på returvattnet på konvektorn.

Allt sammankopplat

Allt sammankopplat

Leave a Reply

*