PWM Styrning

PWM ( Pulse-width modulation ) styrning är en enkel och effektiv metod att kunna reglera laster, allt från hastighet på motorer till intensitet på ljus.

Fläktar 3- eller 4-pinnars

För värmesystemet så är det fläktarna som skall styras. Det 4-pinnars fläktar som finns så finns det en extra pinne som är en lågströmsingång som i princip kan styras direkt från en microprocessor. Jag har dock letat eftr fläktar som har tillräcklig kapacitet för att användas till radiatorer och ännu inte hittat någon 4-pinnars som klarar av detta.

De Scythe fläktar som jag använder är 3-pinnars och saknar därmed denna möjlighet. De allra flesta PC fläktar är 3-pinnars och styrningen av dessa blir lite mer komplicerad. Man behöver en MOSFET mellan microprocessorn och lasten.

PWM frekvens

De flesta PWM regulatorer (dimmers) som finns är gjorda för att styra ljus, antingen LED eller glödtråd. Dessa använder en reglerfrekvens på ca: 1-3kHz och om man använder dessa för fläktar så får man ett distinkt ”tjut” så fort man reglerar ner hastigheten. Detta är inte acceptabelt för mig då ett av skälen till att reglera är att få det ljudlöst.

Så för en fläkt så får man antingen välja låga frekvenser ( 10 – 70Hz) eller höga utanför det hörbara området > 20 KHz. Väljer man den låga frekvensen så får man ett svagt ”brum ljud” vid lägre hastighet och väljer man det höga så blir valet av MOSFET viktigare då verkningsgraden kan bli sämre.

Störning

Det är intressant när man tittar på produkter som säljs för marina tillämpningar för PWM styrning som ”stör” såpass mycket att både FM mottagning på radio och VHF mottagning påverkas. Därför måste styrnignen skyddas med störnignsskydd.

Verkninsgrad och strömförbrukning

Då värmesystemet skall konstrueras för att vara så energisnålt som möjligt så kan man inte skapa ett system som drar. Samtidigt vill man ha en hög verkningsgrad så att när man reglerar ner fläkthastigheten att energiförbrukningen blir lägre. Målet är att microprocessor och andra komponenter skall dra < 5 mA när systemet är aktivt och < 1 mA när fläktarna inte går.

Leave a Reply

*