Vattentank

Vi hade bestämt oss för att montera vår bogproppeller i det främsta skottet i förpiken, där den fabriksmonterade extratanken normal sitter. Detta innebar att vi var tvugna att bygga en egen tank i det skott som normalt bogproppellern sitter monterad. De omedelbara fördelarna jag kan se är:

  • En större tank, ca 200l istället för 150l som extratank från fabrik.
  • Påfyllning av båda tankarna genom det främre påfyllningsröret, se mer nedan
  • Nu kan man täta den genomföring som är genom det främre skottet, och därigenom få ett vattentätt skott för bogproppeller. Känns lite säkrare, även om man inte skall få någon vatteninträngning.

Det blev en del mätande och mallande. Det var extra besvärligt, eftersom jag blir tvungen att skära ur delar ur sängbotten vid installationen och jag kände inte för att göra detta innan mallarna var klara. Detta gav ett extra spänningsmoment den dag då jag hämtat tanken och skulle installera, tänk om jag inte mätt och räknat rätt…

Monteringen gjordes mot skotten i fyra rejäla fästöron, dessutom skummade jag fast den med polyuretanskum, lite hängsle och livrem…

Påfyllningsröret monterades på däck, där jag valde den typ med kromat lock och infällbart vred. Så mu slipper man springa efter ”nyckeln” så fort man skall fylla vatten. Jag valde sedan att sätta en trevägsventil T-typ, med denna kan jag välja att ta vatten från aktre, främre tank eller att båda är sammankopplade. I detta läge så fylls den aktre tanken från den främre. Flödet mellan tankarna är inte högt, så är båda tankarna tomma när man fyller så kommer den aktre vara halfull när den främre är helt full. Om man sedan väntar en stund, så har den aktre fyllts helt och man kan toppfylla den främre.

Ritning Vattentank

One Comment

  1. Dags att börja dokumentera av sig…
    2010/09/04 @ 14:07

    […] Först ut är Vattentanken, kolla här. […]

    Reply

Leave a Reply

*