Gennaker

Gennaker är ett mycket trevligt segel på öppna bogar framförallt vid lättare vindar. Det kan ge farter på 5-7kn vid 3-4 m/s vind.

Vi beställde en gennaker från UK

 


För att halsa gennakern sätter vi ett block i peken och drar tampen till en avlastare i aktern. Skoten/gajar dras via block monterade nära akterna och sedan vidare till respektive vinch.

 

Leave a Reply

*