Frostsäkra genomföringar

Att försäkra sig mot frostsprängning i genomföringarna är en förutsättning för att man skall ligga i sjön över vintern.

Försiktig som jag är så kör jag med både hängslen och livrem.

Skrovgenomföringarna fylls med glykolblandat vatten. Dessutom förses genomföringarna med en värmekabel som reglerar temperaturen mellan 2 och 10 grader.

Denna värmekabel är på 20W på 2m som räcker till båda genomföringarna vid respektive toalett. Så det är inte någon större energibov.

 

Leave a Reply

*